top of page

LIWE Budget
ROZPOČET PRO VAŠI BUDOUCÍ DŘEVOSTAVBU

  • bez projektu

  • zaměřeno na dřevostavby

  • pro potřeby investora, banky i realizační firmy

  • detailní rozpis položek pro váš dům

Cena již od: 7 260 Kč s DPH

Plánování stavebních prací

Naše mnohaletá praxe v oblasti výroby, prodeje a realizace dřevostaveb nám odhalila nejslabší místo v celém procesu.

Tímto slabým místem jsou cenové kalkulace a rozpočty.

Pro přesný rozpočet potřebuje investor prováděcí projekt. Bez něho je rozpočet velmi nepřesný nebo nelze vůbec udělat. Investor ale nemůže utratit desetitisíce až statisíce korun za projekt, pokud ještě není rozhodnut, zda bude stavbu realizovat. Proto se v této fázi rozhodování vychází z různých „odborných odhadů“ a katalogových cen, což není při investici několik milionů korun, rozumné. Oblast dřevostaveb je navíc velmi specifická, díky široké škále materiálů a jejich kombinací v sendvičových konstrukcích.

 

LIWE Budget je platformou pro nacenění dřevostaveb bez projektové dokumentace, který dává jednoznačné informace pro rozhodnutí investora. Vycházíme z detailní znalosti konstrukčních systémů dřevostaveb a díky tomu LIWE Budget poskytne investorovi - výkaz výměr navržené stavby, rozpočet dle výkazu výměr, výpis materiálu v technických jednotkách a korunách a rozpis položek se členěním nákladů.

3 VARIANTY ROZPOČTŮ

Oceněný výkaz výměr

Je určen pro představu klienta o celkové ceně stavby a pro jednání v bance při vyřizování hypotečního úvěru. Obsahuje rozpis ceny dle položek kalkulačního vzorce. Dává informaci, kolik bude na danou stavbu spotřebováno materiálu, práce a služeb. To umožní investorovi zvážit stavbu svépomocí. 

Cena: 7 260 Kč s DPH

Výpis materiálu

Je detailním rozpisem materiálu pro plánovanou stavbu. Kromě informace o potřebných materiálech a jejich ceně, lze podle něj plánovat i zásobování stavby, mechanizaci či potřebnou pracovní sílu.

(7 260+1 452 Kč)
Cena: 8 712 Kč s DPH

Rozpis položek

Jedná se o kompletní dokumentaci LIWE Budget. Obsahuje rozpis jednotlivých položek z položkového rozpočtu členěný druhově, tedy materiál pro danou položku, pracnost a služby, režijní náklady a míra zisku. Jedná se o základní podklad pro přípravu harmonogramu stavby, plánování a následnou kontrolu materiálů, práce a služeb při výstavbě.

(7 260 +1 452+968 Kč)
Cena: 9 680 Kč s DPH

Vzor

Vzor

Vzor

Zadání pro vzorový rozpočet

Přemýšlíte o stavbě, ale nevíte kolik vás bude stát?
LIWE Budget vám dá jednoznačnou odpověď!

bottom of page