top of page

Výběr konstrukčního systému

Konstrukční izolované panely SIPs

 

Technologii konstrukčních izolovaných panelů (Structural Insulated Panels SIPs) tvoří sendvičový panel vyrobený slepením konstrukčních desek na bázi dřeva s jádrem z pevného izolantu. Takový panel má vynikající pevnost a tuhost a samozřejmě i výborné tepelně izolační vlastnosti. Technologie výstavby SIPs se ve spojených státech používá od roku 1952 a v České republice od roku 1998. Protože neobsahuje žádný dřevěný rám ani žádné jiné dřevěné prvky, izolace v panelu je homogenní, bez tepelných mostů. Panel se dá libovolně dělit kolmými i šikmými řezy bez ztráty pevnosti a izolačních schopností. Díky těmto vlastnostem je panel univerzálně použitelný pro obvodové i vnitřní stěny, základové desky i střešní pláště staveb.

Zvenku se stavby dokončují kontaktním zateplovacím systémem s fasádním polystyrenem nebo vatou s minerální, akrylátovou nebo silikónovou omítkou. Další možností jsou zateplené provětrávané fasády z dřevěných profilů, nebo fasádních desek. Na střešní plášť lze použít libovolné střešní krytiny. Vnitřní povrchy jsou obkládány sádrokartonem, nebo sádrovláknitými deskami.

Unikátní možností je založení domů nad terénem na zemní vruty, nebo základové patky či pasy. Tím je maximálně ochráněn pozemek před devastací při budování základů. Konstrukční izolované panely doporučujeme všem investorům, kteří chtějí svůj dům postavit podle individuálního projektu, záleží jim na ochraně životního prostředí a požadují moderní vzhled stavby, vynikající fyzikální vlastnosti a dobrou cenu.

SIP panel.png
DSC_00761_edited.jpg

Křížem lepené dřevo CLT

 

CLT (Cross Laminated Timber) je panel z masivního dřeva, zhotovený příčným slepením tří a více jednovrstvých lamelových desek. Použitá lepidla jsou bez obsahu formaldehydu a šetrná k životnímu prostředí. Panely CLT jsou vhodné pro vnější i vnitřní stěny, stropy a střechy, bez nutnosti použití dodatečných podpůrných či alternativních konstrukcí. Pro každou stavbu jsou panely vyráběny na míru. Vyrobené a konstrukčně opracované panely se dopravují na staveniště, kde z nich je smontována hrubá stavba domu. Tento způsob provádění staveb je vhodný pro stavby s vysokými požadavky na statiku konstrukcí a požární odolnost.

Systém CLT se dokáže bezezbytku přizpůsobit architektuře stavby. Na rozdíl od panelu SIPs, ze kterého lze montovat bez jeřábu a další mechanizace, panel CLT vyžaduje stavební mechanizmy při vykládce i montáži a proto je vhodnější na větší pozemky s dobrým přístupem. Hrubá stavba domu je po smontování dále zateplována a dokončována standartními postupy technologií suché montáže. Panel CLT je vhodný pro všechny investory s vysokými nároky na architekturu objektu se zachováním všech výhod dřevostaveb.

Untitled-1fsdafasdd.jpg
f08df42366c2def648b4409448340f1a.jpg

Roubené stavby

Roubené stavby známe od 14 století. Stěny roubených staveb jsou tvořeny trámy kladenými na sebe s rohovými spoji pomocí různých typů tesařských vazeb. U moderních roubenek je nutné spojit tradiční technologii výstavby s novými požadavky na vlastnosti staveb, především jejich energetickou účinnost.

Roubenky značky Drevotrend Slovakia jsou vyrobeny ze severského smrkového dřeva nejvyšší kvality. Trámy nosné konstrukce jsou vysušeny a vyfrézovány do přesných tvarů se speciálními podélnými a příčnými zámky. Tím je zajištěno minimální sesychání stavby a vysoká konstrukční pevnost. Obvodové roubené stěny se zvenku chrání lazurovacím lakem v odstínu dle volby investora. Z interiéru se zateplují minerální, nebo skelnou vatou a vnitřní povrch je proveden dřevěnými obklady, nebo sádrokartonovými či sádrovláknitými deskami. Vnitřní stěny mají dřevěnou rámovou konstrukci a podobně jako stěny obvodové jsou obloženy dřevem nebo deskami na bázi sádry. Stropy dvoupodlažních staveb jsou trámové, doplněné dřevěným podhledem, akustickou izolací a skladbou podlahy ve druhém nadzemním podlaží. Krov je opatřen dřevěným střešním záklopem. Nad záklopem střechy je umístěna účinná nadkrokevní izolace a krytina. Roubenky Drevotrend Slovakia vynikají svojí moderní materiálově bohatou konstrukcí, provedením detailů a nadčasovým designem. Osloví každého milovníka dřevostaveb.

drevotrend.JPG
27102020153047-13-1030x773.jpg

Varianty dle vašeho zadání

Zrealizujte váš projekt.
Oslovte nás.

bottom of page